Hotărârile consiliului local ➠ Hotarare privind vanzarea terenului proprietate privata a comunei Tomsani concesionat pentru construirea unei locuinte proprietate personala catre dl Sandu Costel