Anunțuri➠ A fost dat Ordinul de Începere a lucrărilor pentru obiectivul "Înființare și dotare grădinița" din comuna Tomșani, județul Prahova