PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Anunțuri ANUNŢ CONSUL TARE PUBLICĂ privind REGULAMENTUL LOCAL CADRU DE IMPLICARE A PUBLICULUI IN ELABORAREA SAU REVIZUIREA DOCUMENTATIILOR DE URBANISM! SI AMENAJAREA TERITORIULUI ELABORAT DE STRUCTURADE SPECIALITATE ARHITECT SEF-CJPH

Anunțuri
Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)