Anunțuri➠ Anunț de atribuire a contractului de închiriere a unui spațiu din clădirea adminsitrativă din satul Magula, în vederea desfășurării de activități de curierat