PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Anunțuri Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 1.05 Ha de către Căpiteanu Roxana Letiția

Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)