Anunțuri➠ Anunț pentru organizarea unei licitații în vederea închirierii unui spațiu destinat desfășurării de activități de curierat