Anunțuri➠ Anunț privind concesionarea prin licitație publică a Bălții Magula II în suprafață de 11,67 Ha