PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Anunțuri Anunț privind organizarea unui concurs de recrutare pentru funcțiile publice vacante: "consilier clasa I, grad profesisonal asistent" la Compartimentul Achizitii publice si "inspector clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Cadastru si Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomșani, judetul Prahova.

Anunțuri
Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)