PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Anunțuri Anunț privind prelungirea termenului de depunere a cererilor in cadrul procedurii de atribuire a contractelor de închiriere pentru trupurile de păşune, proprietate privată a Comunei Tomşani

Anunțuri
Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)