PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Anunțuri Anunț privind rectificarea PUZ "Introducere teren în intravilan 71302 m.p. pentru zonă mixtă - Unități agrozootehnice și unități industriale și depozite"

Anunțuri
Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)