Anunțuri➠ Anunț privind rectificarea PUZ "Introducere teren în intravilan 71302 m.p. pentru zonă mixtă - Unități agrozootehnice și unități industriale și depozite"