Anunțuri➠ Anunț public privind consultarea publicului în etapa pregătitoare a propunerilor de plan urbanistic zonal