PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Anunțuri Anunț public privind consultarea publicului în etapa pregătitoare a propunerilor de plan urbanistic zonal

Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)