Anunțuri➠ Concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție "referent de specialitate, clasa II debutant" la Compartimentul Agricultură din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tomșani, Județul Prahova