Anunțuri➠ Concurs pentru ocuparea unui număr de 3 funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomșani