Anunțuri➠ Concurs pentru ocuparea unui număr de 4 funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomșani, județul Prahova