Anunțuri➠ Condițiile de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante "inspector clasa I, grad profesional asistent" la Compartimentul Cadastru și Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomșani, județul Prahova