Anunțuri➠ Introducere teren în intravilan (71302 m.p.) pentru zona mixtă:unități agrozootehnice și unități industriale și depozite (SSTUD=75005 m.p.)