PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Anunțuri Licitaţie în vederea concesionării Terenului în suprafaţă de 10.000 mp, situat în intravilanul satului Loloiasca

„Consiliul Local Tomşani organizează licitaţie în vederea concesionării Terenului în suprafaţă de 10.000 mp, situat în intravilanul satului Loloiasca, proprietate publică a comunei Tomşani, în vederea desfăşurării de activităţi de producţie. Ofertele se depun la sediul concedentului  până la 24.09.2014, ora 16:00, iar procedura de licitaţie va avea loc la 25.09.2014, ora 09:30.

Informaţii suplimentare la sediul Primăriei Tomşani şi la tel. 0244/237 000, departament achiziţii publice.”

Anunțuri
Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)