Anunțuri➠ Licitație publică deschisă pentru vânzarea unor terenuri ce aparțin domeniului public privat al comunei Tomșani