Anunțuri➠ Licitație publică pentru atribuirea contractului de închiriere a două trupuri de pășune în suprafață de 37,73 ha