Anunțuri➠ Licitație publică privind concesionarea unui teren în suprafață de 530 m.p., număr cadastral 23535, situat în intravilanul satului Loloiasca