Anunțuri➠ Până pe 6 martie 2016, documentația tehnică aferenta Planului urbanistic zonal, poate fi conultată la sediul Primăriei comunei Tomșani