Anunțuri➠ Pe 18 decembrie 2014, va avea loc un concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante la Compartimentul agricultură din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomşani, judeţul Prahova