Anunțuri➠ Raportul informării și consultării publicului în Etapa de avizare și aprobare a documentației PUZ