PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Anunțuri Raportul informării și consultării publicului în Etapa elaborării și avizării documentației PUZ

Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)