PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Nr.24, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Anunțuri Raportul informării și consultării publicului la "Etapa de informare și consultare a publicului privind inițierea demersurilor pentru actualizarea PUG și RLU"

Raport
Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)
Număr de telefon: 112