Anunțuri➠ Rezultate finale la concursul organizat la data de 14-07-2016 pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomșani