Anunțuri➠ Rezultate finale la concursul pentru ocuparea funcției contractuale vacante de execuție de guard la Compartimentul întreținere