Anunțuri➠ Rezultatele selecției dosarelor candidaților la concursul organizat în 24.09.2014 pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomșani