Anunțuri➠ Rezultatele selecției dosarelor candidaților la concursul pentru ocuparea funcției contractuale vacante de execuție de guard la Compartimentul întreținere