Autorizații urbanism➠ Autorizație de construire pentru ACHIM ALINA PAULA SI ADRIAN, Com. Tomșani, sat Magula

Numarul autorizației: 100/22.11.2016

Beneficiar: ACHIM ALINA PAULA SI ADRIAN, Com. Tomșani, sat Magula

Obiectul solicitării:Construire branșament electric pentru locuință

Adresa solicitării: ACHIM ALINA PAULA SI ADRIAN, Com. Tomșani, sat Magula

Valoarea lucrării:1800 lei