PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Nr.24, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Autorizații urbanism Autorizație de construire pentru ARGATU EDUARD CONSTANTIN, Ploiești

Numărul autorizației de construire: 104/02.09.2015

Beneficiar-localitate: ARGATU EDUARD CONSTANTIN, Ploiești

Obiectul solicitarii: Construire branșament electric pentru locuință

Adresa solicitării: ARGATU EDUARD CONSTANTIN, Com. Tomșani, sat Tomșani nr.147A, jud.Prahova

Valoarea lucrării: 1850 lei