Autorizații urbanism➠ Autorizație de construire pentru BERCARU PETRE, Com. Tomșani, sat Magula

Exceptată de la raportarea detaliată conform adresei nr.128/1/25.01.2010

Numarul autorizației: 76/31.09.2016

Beneficiar: BERCARU PETRE, Com. Tomșani, sat Magula

Obiectul solicitării:Construire imprejmuire proprie la strada, Com. Tomșani, sat Magula

Valoare: 4870 lei