Autorizații urbanism➠ Autorizație de construire pentru CONSTANTIN ALEXANDRU, Com. Tomșani, sat Magula

Numarul autorizației: 46/15.06.2016

Beneficiar: CONSTANTIN ALEXANDRU, Com. Tomșani, sat Magula

Obiectul solicitării:Construire branșament apă potabilă pentru locuință

Adresa solicitării: CONSTANTIN ALEXANDRU, Com. Tomșani, sat Magula

Valoarea lucrării:1300 lei