Autorizații urbanism➠ Autorizație de construire pentru Cernat Maria și Cernat Ion Comuna Tomșani

Numarul autorizației: 1

Adresa imobilului: comuna Tomșani

Scopul autorizației: Construire locuință S+P, anexe gospodăresti, fosă septică, împrejmuire, alei și utilități