Autorizații urbanism➠ Autorizație de construire pentru Chiru Cătălina și Chiru Constantin, Com.Tomșani, sat Tomșani

Exceptată de la raportarea detaliata conform adresei nr.128/1/25.01.2010

Numarul autorizației: 21/30.03.2016

Beneficiar: Chiru Cătălina și Chiru Constantin, Com.Tomșani, sat Tomșani

Obiectul solicitării:Construire anexă gospodărească - magazie și împrejmuire parțială

Valoarea lucrării:27330 lei