Autorizații urbanism➠ Autorizație de construire pentru Chiru Nicolae, Com.Tomșani, sat Tomșani

Numarul autorizației: 19/16.03.2016

Beneficiar: Chiru Nicolae, Com.Tomșani, sat Tomșani

Obiectul solicitării:Construire branșament apă potabilă pentru locuință

Adresa solicitării: Chiru Nicolae, Com.Tomșani, sat Tomșani

Valoarea lucrării:600 lei