PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Nr.24, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Autorizații urbanism Autorizație de construire pentru DITA ADRIAN, Comuna Tomșani

Exceptată de la raportarea detaliată conform adresei nr.128/1/25.01.2010

Numarul autorizației: 20/04.02.2015

Scopul autorizației: Construire locuinta S+P+P, imprejmuire stradala si utilitati

Valoare a lucrării:131.976 lei