PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Nr.24, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Autorizații urbanism Autorizație de construire pentru DUȚĂ ION, Com.Tomsani

Exceptat de la raportarea detaliată conform adresei nr.128/1/25.01.2010

Numărul certificatului de urbanism: 80/22.07.2015

Obiectul solicitarii: Construire locuință S+P+M, împrejmuire și utilități

Valoarea lucrării: 141.450