Autorizații urbanism➠ Autorizație de construire pentru Dumitru Viorel-Virgil comuna Tomșani

Numarul autorizației: 3

Adresa imobilului: comuna Tomșani

Scopul autorizației: Construire branșament de alimentare cu energie electrică pentru locuință