Autorizații urbanism➠ Autorizație de construire pentru ENACHE ILEANA MONICA, Comuna Tomșani

Numarul autorizației: 27/25.02.2015

Adresa imobilului: Comuna Tomșani

Scopul autorizației: Construire branșament apă potabilă pentru locuință

Valoare a lucrării:1400 lei