Autorizații urbanism➠ Autorizație de construire pentru ENACHE MARTA CECILIA, Com. Tomșani,

Numărul autorizației de construire: 138/11.12.2015

Beneficiar-localitate: ENACHE MARTA CECILIA

Obiectul solicitarii: Construire instalație gaze naturale și post de reglare măsurare pentru locuință

Adresa solicitării: ENACHE MARTA CECILIA, Com. Tomșani, sat Loloiasca nr.12, jud.Prahova

Valoarea lucrării: 1500 lei