Autorizații urbanism➠ Autorizație de construire pentru ENCUNA MARIAN, Com. Tomșani, sat Tomșani

Numarul autorizației: 25/09.05.2016

Beneficiar: ENCUNA MARIAN, Com. Tomșani, sat Tomșani

Obiectul solicitării:Construire branșament apă potabilă pentru locuință

Adresa solicitării: ENCUNA MARIAN, Com. Tomșani, sat Tomșani

Valoarea lucrării:1300 lei