PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Nr.24, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Autorizații urbanism Autorizație de construire pentru IOANA MARIAN ȘTEFAN, Com. Tomșani

Exceptată de la raportarea detaliată conform adresei nr.128/1/25.01.2010

Numărul atorizației de construire: 97/18.08.2015

Beneficiar-localitate:IOANA MARIAN ȘTEFAN

Obiectul solicitarii: Construire locuință P, garaj, împrejmuire parțială, bazin vidanjabil și utilități

Valoarea lucrării: 80.000 lei