Autorizații urbanism➠ Autorizație de construire pentru IONIȚĂ MARGA, Com. Tomșani, sat Magula

Numarul autorizației: 28/09.05.2016

Beneficiar: IONIȚĂ MARGA, Com. Tomșani, sat Magula

Obiectul solicitării:Construire branșament apă potabilă pentru locuință

Adresa solicitării: IONIȚĂ MARGA, Com. Tomșani, sat Magula

Valoarea lucrării:900 lei