Autorizații urbanism➠ Autorizație de construire pentru IORDACHE AURELIA, Com. Teișani, sat Valea Stâlpului

Numarul autorizației: 78/28.09.2016

Beneficiar: IORDACHE AURELIA, Com. Teișani, sat Valea Stâlpului

Obiectul solicitării:Construire branșament apă potabilă pentru locuință

Adresa solicitării: IORDACHE AURELIA, Com. Tomșani, sat Tomșani

Valoarea lucrării:2639 lei