Autorizații urbanism➠ Autorizație de construire pentru IVAN BALASA, Com. Tomșani, sat Magula

Numarul autorizației: 58/11.07.2016

Beneficiar: IVAN BALASA, Com. Tomșani, sat Magula

Obiectul solicitării:Construire branșament apă potabilă pentru locuință

Adresa solicitării: IVAN BALASA, Com. Tomșani, sat Magula

Valoarea lucrării:900 lei