Autorizații urbanism➠ Autorizație de construire pentru Ion Stavarache, Com.Tomșani, sat Magula

Numarul autorizației: 14/15.03.2016

Beneficiar: Ion Stavarache, Com.Tomșani, sat Magula

Obiectul solicitării:Construire branșament electric pentru locuință

Adresa solicitării: Ion Stavarache, Com.Tomșani, sat Magula

Valoarea lucrării:1800 lei