Autorizații urbanism➠ Autorizație de construire pentru Ioniță Georgian Adrian, Com.Tomșani, sat Magula

Numarul autorizației: 15/16.03.2016

Beneficiar: Ioniță Georgian Adrian, Com.Tomșani, sat Magula

Obiectul solicitării:Construire branșament gaze naturale pentru locuință

Adresa solicitării: Ioniță Georgian Adrian, Com.Tomșani, sat Magula

Valoarea lucrării:1500 lei