Autorizații urbanism➠ Autorizație de construire pentru MARIN CONSTANTIN, Com. Tomșani, sat Tomșani

Numarul autorizației: 77/21.09.2016

Beneficiar: MARIN CONSTANTIN, Com. Tomșani, sat Tomșani

Obiectul solicitării:Construire branșament apă potabilă pentru locuință

Adresa solicitării: MARIN CONSTANTIN, Com. Tomșani, sat Tomșani

Valoarea lucrării:1300 lei