PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Nr.24, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Autorizații urbanism Autorizație de construire pentru MOCANU AURELIA, Ploiești

Numărul autorizației de construire: 103/02.09.2015

Beneficiar-localitate: MOCANU AURELIA, Ploiești

Obiectul solicitarii: Construire branșament electric pentru locuință

Adresa solicitării: MOCANU AURELIA, Com. Tomșani, sat Tomșani, nr.213B, jud.Prahova

Valoarea lucrării: 1850 lei